Omslagsbild

”Att rädda liv är min
ledstjärna som sjuksköterska”

Intervju med HLR-instruktör Anna Littrén
Hej Anna! Vill du börja med att berätta vad det var som gjorde att du valde att utbilda dig och arbeta som HLR-instruktör?

Att rädda liv är min ledstjärna som sjuksköterska. Att ha möjlighet att hjälpa när en medmänniskas liv sviktar och hjärtstopp uppstår, tillsammans med vetskapen att möjligheten ökar med rätt kunskaper och professionellt agerande – gjorde att det kändes självklart för mig att bli HLR-instruktör.

Som HLR-instruktör hjälper jag andra rädda liv genom att sprida mitt tankesätt och kunskaper vidare. Likaså att förmedla vikten av att inneha aktuell och uppdaterad kunskap om hur man på ett professionellt sätt räddar liv.

Tidigare arbetade du som bemanningssjuksköterska hos oss på Nurse Partner. Hur ser du att denna erfarenhet hjälper dig i din nuvarande roll?

I min tidigare roll arbetade jag på flera olika platser runt om i Sverige och Norge. Det innebar att jag träffande en rad medarbetare, alla med olika kompetenser och erfarenheter.

Något förvånande, mötte jag vid flertal tillfällen medarbetare som inte hade aktiv och aktuell HLR-utbildning. För mig är det oacceptabelt. Alla inom sjukvården ska rätt kunskaper för att kunna rädda liv.

Du är en mycket omtyckt HLR-instruktör hos oss – vad är din framgångsfaktor?

Tackar för det! Mina styrkor utgår från min grundläggande värdering; inom sjukvården ska alla kunna ge professionell vård.

Vid ett utbildningstillfälle är det viktigt för mig att se alla och möta dem utifrån deras individuella situation och behov.

Vi börjar alltid med att alla får presentera sig. Genom pedagogik och rätt teknik, coachar jag sedan utifrån vad jag ser att varje individ behöver samt beroende på hur gruppen formar sig under kursen.

För att göra träningen mer verklighetsinriktad använder jag mig av scenarier som jag hämtar från verkliga situationer jag mött i mitt yrke.

Målet är att varje deltagare ska lämna kurstillfället med ett leende, känna sig rustad att möta olika akuta tillstånd samt kunna utföra professionell HLR på de olika nivåerna.

Kommuner och regioner ställer krav på att bemanningssjuksköterskor och läkare ska genomföra årliga HLR-utbildningar. Bortsett från utbildningskravet, varför är det viktigt att man uppdaterar sina kunskaper regelbundet i HLR?

Det sammanfattas i vikten av att hålla en professionell nivå för att kunna rädda liv inom sjukvården. Rätt kunskap krävs för att underlätta teamets insats under en HLR-situation.

Genom att regelbundet utvärdera och se sin egen förmåga, ser man till att upprätthålla rätt teknik för bästa möjliga professionella HLR-insats. När varje medarbetare känner sig säker på sin uppgift under en HLR-situation, ökar teamarbetets effekt för att kunna rädda liv.

Vad är det man behöver öva på, underhålla eller förbättra?

Vi övar på och underhåller de förmågor och kunskaper som krävs för att hantera och utföra HLR framgångsrikt på professionell nivå. Detta kan till exempel vara att i ett tidigt stadium identifiera symtom hos patienten som kan leda till hjärtstopp. Det kan även handla om att larma i tid, starta hjärtkompressioner och andningshjälp eller att kunna hantera defibrillatorn på rätt sätt.

Vid A-HLR, säkerställer vi att man kan hantera läkemedel under hjärtstopp, som ger en generell ordination efter kursens genomförande på korrekt utförande.

En annan viktig del är att öva på olika HLR-situationer i team tillsammans med andra som man inte är van vid att arbeta med.

Det finns ett stort värde i att efteråt kunna diskutera en HLR-situation, för att utvärdera vad som fungerat bra och mindre bra. Allt för att öka sannolikheten att rädda liv i akuta situationer.

Ett hjärtstopp är en svår situation där man tvingas arbeta under hård press. Från en arbetsmiljösynpunkt – på vilket sätt hjälper regelbunden HLR-utbildning oss att skapa en bättre arbetsmiljö?

Kunskap och ökad kompetens om HLR innebär dels att medarbetaren känner sig trygg i sin roll, dels tillför det struktur. Trygghet i sin yrkesroll skapar lugn i en akut situation medan struktur underlättar då alla vet vad de ska göra. Sammantaget innebär det att en akut och stressande situation, som ett hjärtstopp, kan hanteras med mindre eller till och med utan stress.

Vad gör att du som instruktör känner dig extra nöjd med ett utbildningstillfälle?

Jag känner mig extra nöjd när jag hör att en eller fler av kursdeltagare känner sig väl rustade med kunskap om HLR. Det är också alltid roligt när de är glada och pigga och säger att kursen varit givande.

Varmt tack Anna!

 

Bild

_
Annas främsta tips vid hjärtstopp:

”Håll ett lugn inom dig. Lyssna på teamledaren. Delge själv om något inte utförs korrekt – samt se till vara uppdaterad för aktuell nivå inom HLR.”