Omslagsbild

”Det är viktigt att bidra till forskningen med finansiella medel för att i förlängningen möjliggöra lättare upptäckt av cancersjukdom i tidigt stadie”

Sanne- sjuksköterska på onkologen, en av våra fantastiska hjältar inom vården

Beskriv arbetet på onkologen
På avdelningen vårdas patienter med cancersjukdomar i framförallt bröst, mag/tarm samt anal- och prostatacancer. De patienter som kommer till oss inkommer framförallt pga. det tillstött komplikationer i sjukdomen, antingen progress eller behandlingsrelaterade. Det kan vara infektionskänsliga patienter med neutropen feber som behöver isoleras och få en tids antibiotikabehandling. Hos andra patienter kan behandlingen orsakat multipla diarréer så de läggs in med s.k. ”Tarmtox-schema” för att ge tarmarna en chans att stabiliseras, det innebär mycket dropp, ibland näringsdropp i form av TPN (Total Parenteral Nutrition) och sakta upptrappning av intag per oralt. Vissa patienter blir inlagda för inneliggande vård under strålbehandling, ett sätt att underlätta deras behandlingsperioder. Det är ofta äldre och sköra patienter som har svårt att ta sig till sjukhuset för varje nytt behandlingstillfälle samt blir väldigt påverkade av behandlingen, de har då en plats på avdelningen, får stöttning under behandlingen med mat, mediciner och psykologiskt stöd. Strålterapiavdelningen ligger endast 2 våningar under vår avdelning. Vi har även en del dagvårdspatienter som inkommer för olika biopsier och punktioner som utredning av cancersjukdom, mitt arbete är då att förberedda dem inför och ta hand om dem efter ingreppet. En del patienter som är hos oss tappas även på vätska ur buk och lungor, det ingår då att hantera dessa dränage och vara uppmärksam på eventuella komplikationer. Det förekommer även att vi vårdar patienter i ett sent palliativt skede inför döden, när hospice inte är aktuellt eventuellt pga. väldigt snabbt sjukdomsförlopp eller att patienten inte önskar det. God palliativ omvårdnad, symtomlindring och omsorg om patient och anhöriga är då det mest centrala i mitt arbete. Slutligen får man god kunskap i skötsel och handhavande av centrala infarter då majoriteten av patienterna har det för sina behandlingar, antingen Picc-line eller Subkutan Venport/SVP.

Vad skulle du vilja uppmärksamma med Världscancerdagen?
Faktumet att cancer är en av våra folksjukdomar och kan drabba vem som helst. Forskningen har kommit en bit på väg men det finns fortsatt en lång väg att gå, så därför behövs att mer pengar samlas in till mer forskning och åter forskning. Jag skulle även vilja uppmärksamma de människor som lever med cancer i sin vardag, vare sig om det är som patient eller anhörig, de förtjänar all omtanke som finns för cancer är hemskt i alla dess former.

Kan du dela med dig av några råd till allmänheten för att förebygga/motverka cancer?
Det är svårt att ge konkreta råd i förebyggande syfte eftersom cancer kan drabba även de som lever sitt liv som de ultimata renlevnadsmänniskorna. Jag anser det mer handlar om otur, men även arv, miljö och påverkansfaktorer spelar in. Det finns ju uppenbara risksamband exempelvis mellan rökning och lungcancer, så det är ett råd att undvika exempelvis rökning. Det viktigaste anser jag dock är att screeningverksamhet för olika cancerformer bedrivs och att som privatperson utnyttja dessa som erbjuds. Det är även viktigt att bidra till forskningen med finansiella medel för att i förlängningen möjliggöra lättare upptäckt av cancersjukdom i tidigt stadie, utöka behandlingsmöjligheter och i förlängningen bota de olika former av cancer som finns.

Vad tycker du är positiva nyheter inom onkologin idag?
Det kommer nya positiva upptäckter hela tiden men jag blev väldigt glad när Tasuku Honjo och James P Allison fick 2018 års nobelpris i medicin för sina upptäckter kring en viss form av immunbehandling vid vissa cancerformer.

Bild

Sanne- sjuksköterska onkologen
Nurse Partner

Vill du också jobba inom onkologi?

Anmäl ditt intresse här nedan eller kontakta oss direkt på
0455-302800 så berättar vi om aktuella uppdrag.

Anmäl ditt intresse