Den nya portalen fungerar så här:

  1. När du loggat in med dina nya användaruppgifter kommer du in på din egen profil. Överst på sidan ser du en menyrad med fyra flikar. Den första har ditt namn och visar dina personuppgifter såsom adress och bankuppgifter m.fl. Här kan du ladda upp/ändra bild till din profil samt ändra vissa av uppgiftsfälten.
    OBS! Använder du en mobiltelefon, surfplatta eller ett för litet fönster så minimeras menyn till fyra streck i övre vänstra hörnet.manual6
  1. Den andra fliken heter passförfrågningar. Denna funktion kommer inte att användas i ett första skede, men här kommer finnas möjlighet att få erbjudanden om uppdrag. Här kan du välja att anmäla intresse eller att tacka nej till erbjudet uppdrag. Anmäla intresse innebär inte att man blivit bokad på uppdrag. Du kommer antingen att bli kontaktad av kontoret per telefon och/eller erhålla en uppdragsbekräftelse per mail, precis som idag, om du blivit bokad på uppdraget.
  1. Den tredje fliken heter schema och här tillgänglighetsrapporterar du framöver.

Hur du tillgänglighetsrapporterar:

När du klickar på schema kommer du att se en kalender. Här kan du välja att visa veckonummer genom att klicka på fyrkanten bredvid.

manual1Här tillgänglighetsrapporterar du genom att klicka på den gröna knappen tillgänglighet högst upp i högra hörnet.

Dagen är uppdelad i tre block, 1, 2, 3. Varje block motsvarar vissa tider, dessa ser du genom att föra muspekaren över siffran. Välj det block som motsvarar tid när du är tillgänglig. Är du tillgänglig hela dagen anger du istället det-

Här har du möjlighet att dag för dag eller vecka för vecka ange din tillgänglighet. Du kan även kopiera din inlagda tillgänglighet framåt med hjälp av de olika knapparna ”Använd vecka som mall” som rullar ut din inlagda tillgänglighet för resten av året och ”Kopiera till nästa vecka” som kopierar din tillgänglighet för innevarande vecka och rullar ut till nästa vecka.

manual2

För att ta bort rapporterad tillgänglighet för en eller flera dagar klickar du på den röda knappen tillgänglighet. Här kan du välja vilken angiven tidsperiod du önskar ta bort genom att klicka på den lilla kalendern bredvid datumet. När du valt vilket datum som önskas ta bort klickar du på ta bort period för att spara.

Tidrapportera:

För att tidrapportera, klicka på den fjärde fliken som heter tidrapport. Här listas alla dina arbetade pass. För att ändra tider på passet klickar du i rutan för den aktuella dagen du önskar korrigera. Här kan du korrigera start- och sluttid samt rast. Rasten anges i antal timmar (1) eller minuter. Om du har haft frånvaro från något pass, registrera det genom att klicka på ”lägg till frånvaro”.

manual3

När tiderna stämmer med din faktiska arbetstid och du ska godkänna tiderna klickar du på ok och då visas en bock. Om du behöver göra ytterligare ändringar och redan hunnit godkänna tiden klickar du på bocken, gör din ändring och sedan OK. Då din konsultchef godkänt visas ett hänglås.
Obs! då hänglås visas passet är låst av oss och ändringar går inte att göras.

Högst upp ser du ej klarrapporterade veckor, här anges vilken vecka du ska tidrapportera.

manual5