Operationssjuksköterska

Som operationssjuksköterska ansvarar man för patientens omvårdnad före, under och efter en operation eller kirurgisk undersökning. Förhållningssättet och bemötandet av patienten har stor betydelse för dennes upplevelse av operationen. Etiska frågor är alltid aktuella eftersom patienten befinner sig i en mycket utsatt situation.

Inför en operation har operationssjuksköterskan ansvaret för att teknisk apparatur, instrument och allt material som behövs finns på plats och fungerar. Du ansvarar för hygien och att smittspridning hindras. När patienten sövts ska denne läggas i rätt läge inför ingreppet och operationssjuksköterskan ansvarar även för detta. Under operationen assisterar man kirurgen. Efter operationen lägger operationssjuksköterskan förband över operationssåret, dokumenterar vårdarbetet i journalen och transporterar patienten till en uppvakningsenhet.

För att arbeta om operationssjuksköterska inom bemanning måste man ha goda kunskaper inom anatomi och fysiologi  samt operationsmetoder- och tekniker. Du arbetar i ett team och leder även andra sjuksköterskor och undersköterskor i operationssalen.

Lediga jobb för operationssjuksköterska

Hos Nurse Partner finns ett flertal uppdrag för dig som operationssjuksköterska Du har möjlighet att själv bestämma i vilken omfattning du vill arbeta. Vi hjälper dig även med resa och boende om det behövs. Din kompetens och erfarenhet ligger till grund för lönen och efter att du har tidrapporterat har du lönen på ditt konto 4 dagar senare.

Klicka nedan för att registrera ditt CV för att söka de lediga jobb som finns för dig som vill arbeta operationssjuksköterska inom bemanning. För dig som kund, klicka nedan för att hyra personal till din arbetsplats.

Registrera CV som operationssjuksköterska

  1. Specialisttjänster:
  2. Anestesisjuksköterska
  3. Barn- och ungdomssjuksköterska
  4. Dialyssjuksköterska
  5. Distriktssköterska
  6. Operationssjuksköterska
  7. Psykiatrisjuksköterska
  8. Röntgensjuksköterska
  9. Sjuksköterska inom äldreomsorg