Omslagsbild

”Skjut inte upp det tills imorgon eller nästa vecka/månad/år”

Emilia – sjuksköterska på onkologen, en av våra fantastiska hjältar inom vården

Beskriv arbetet på onkologen
Jag arbetar på en onkologisk vårdavdelning. Vi arbetar ju framförallt med patienter som har fått komplikationer av sin cancer eller behandling. Därför kretsar arbetet mycket kring att symtomlindra och i vissa fall bota följdsjukdomar av cancern eller onkologisk behandling. Det kan tillexempel handla om infektioner, mag- och tarmbesvär, vätskeansamlingar i kroppen som behöver dräneras eller inneliggande onkologiska behandlingar. Vi arbetar också med att genomföra och förbereda för olika provtagningar och undersökningar. En stor del av en dag går även ut på att samtala, kanske om sjukdomen i sig eller olika provsvar och besked – negativa och positiva. En del av verksamheten riktar sig också till vård i livets slutskede. På jourtid finns vi också till hands för alla mottagningens patienter för telefonrådgivning och ibland i samråd med jourhavande läkare direktintag till avdelningen. Vi träffar patienter i alla åldrar och med olika diagnoser. En del har precis fått en cancerdiagnos och andra har levt med den i 5 år. Inget patientfall är det andra likt och det gäller att kunna anpassa sitt arbete för varje unik situation.

Vad skulle du vilja uppmärksamma med Världscancerdagen?
Jag skulle vilja uppmana alla kvinnor att undersöka sina bröst. Känn igenom brösten regelbundet och lär känna hur brösten känns. Då är det lättare att tidigt upptäcka om någonting är annorlunda. Tveka heller inte att söka vård om någonting känns fel.  ”Det kanske bara en svullen körtel efter amning” eller ”den där knölen ska säkert vara där”. Det är bättre att söka vård en gång för mycket än en gång för lite.

Här vill jag också ta tillfället i akt och rikta mig till våra beslutsfattare. Se till att skapa utrymme i vården så att vi kan ta emot ALLA. Även dem som bara vill försäkra sig om att ”den där knölen” inte var något. Vi ska inte behöva missa ett enda fall på grund av tidsbrist på våra mottagningar. Vi ska heller inte behöva hitta cancertumörer som redan har spridit sig på grund av att någon fick vänta tre månader på en undersökning eller ett läkarbesök. Här måste vi bli bättre.

Kan du dela med dig av några råd till allmänheten för att förebygga/motverka cancer?
Eftersom vi har en del cancerformer i Sverige som inte bara ökar med som också till stor del beror på våra levnadsvanor går det inte nog att betona vikten av en hälsosam livsstil. Här tänker jag på det där vanliga som regelbunden motion och att inte använda tobak men även att minska mängden kött och processad mat samt att använda solskyddsfaktor. Både tjocktarmscancer och hudcancer ökar i Sverige och vi kan till stor del påverka dessa med aktiva val tillskillnad från andra cancerformer där genetiken spelar större roll.

En annan sak som är viktig att framhålla är att gå på sina screeningar. Skjut inte upp det tills imorgon eller nästa vecka/månad/år.

Vad tycker du är positiva nyheter inom onkologin idag?
Såklart den otroliga förbättringen i 10-års överlevnad som skett inom framförallt bröst-och prostacancer sedan 80-talet. Idag lever ca 87% i båda grupper 10 år efter sin diagnos vilket för 30 år sedan låg närmre 58% för bröstcancer och 37% för prostatacancer. Det är en fantastisk utveckling som delvis beror på bättre diagnostiska metoder och målinriktade behandlingar. Det har vi att tacka forskningen inom området för.

Bild

Emilia- sjuksköterska onkologen
Nurse Partner

Vill du också jobba inom onkologi?

Anmäl ditt intresse här nedan eller kontakta oss direkt på
0455-302800 så berättar vi om aktuella uppdrag.

Anmäl ditt intresse