Omslagsbild

Sök personal

Sök personal snabbt och enkelt via oss

Fyll i formuläret nedan för att söka personal till din verksamhet.

Välj typ av personal*
SjuksköterskaSpecialistsjuksköterskaAnnan kompetens

Specialitet*

Startdatum*
(ÅÅÅÅ-MM-DD)

Slutdatum*
(ÅÅÅÅ-MM-DD)

Övrig information

Vårdenhet/kommun*

Avdelning

Adress

Postadress

Kontaktperson*

Telefon*

E-post*

Integritet*
enligt avtal och integritetspolicy.