Omslagsbild

Aktuellt

Vad tycker du om bemanningsbranschen?

Din åsikt är viktig

Just nu görs en heltäckande undersökning bland alla konsulter i bemanningsföretag över hela Sverige. Ni är tillsammans över 60 000 anställda och nu har du möjligheten att göra din röst hörd och berätta om vad du tycker och tänker.

Det är branschorganisationen Bemanningsföretagen som tar hjälp av undersökningsföretaget Inizio (www.inizio.se) för att få veta vad du och dina kollegor tycker om att arbeta som konsult.

Hur trivs du? Hur fungerar ditt arbete? Vad tycker du om din arbetsgivare och ditt kundföretag?

Bemanningsföretagen behöver klara besked från dig för få en rättvis bild om hur det är att arbeta som inhyrd. Och dina åsikter är mycket viktiga när det gäller att utveckla arbetet på bemanningsföretagen.

Dina svar kommer att behandlas helt anonymt av Inizio. Svaren kommer inte att kunna härledas till dig, utan alla svar summeras i ett statistiskt material. Det tar mindre än 10 minuter att svara på frågorna. Klicka på den här länken för att komma till undersökningen.

http://www.survey.espello.se/index.php/381781/lang-sv

Hjärtligt tack på förhand för din medverkan!

Med vänlig hälsning
Lindy Nilsson
Inizio

Inizio är ett undersökningsföretag som är medlem i branschorganisationerna SMIF och ESOMAR. Därigenom är du som svarar garanterad anonymitet och garanterad att undersökningen genomförs enligt branschens etiska regler.

  1. mun

 

Se alla nyheter »